вызвать


вызвать
вызвать 1) καλώ, προσκα λώ, φωνάζω \вызватьврача φώναζα το γιατρό· \вызватьтакси καλώ τα ξί· \вызвать по телефону καλώ στο τηλέφωνο 2) (возбудить) διεγείρω, προκαλώ· \вызвать интерес προκαλώ ενδιαφέρον 3): \вызвать на состязание (на соревнование) καλώ σε αγώνα (σε άμιλλα)
* * *
1) καλώ, προσκαλώ, φωνάζω

вы́звать врача́ — φωνάζω το γιατρό

вы́звать такси́ — καλώ ταξί

вы́звать по телефо́ну — καλώ στο τηλέφωνο

2) (возбудить) διεγείρω προκαλώ

вы́звать интере́с — προκαλώ ενδιαφέρον

3)

вы́звать на состяза́ние (на соревнова́ние) — καλώ σε αγώνα (σε άμιλλα)


Русско-греческий словарь. 2013.

Антонимы:

Смотреть что такое "вызвать" в других словарях:

 • вызвать — аллергическую реакцию • действие, каузация вызвать беспокойство • действие, каузация вызвать большой интерес • действие, каузация вызвать бурную реакцию • действие, каузация вызвать бурю • действие, каузация вызвать взрыв • действие, каузация… …   Глагольной сочетаемости непредметных имён

 • ВЫЗВАТЬ — ВЫЗВАТЬ, вызву, вызовешь, совер. (к вызывать). 1. кого что. Позвать, попросив выйти откуда нибудь. Вызвать кого нибудь из комнаты. Вызвать из заседания. || Пригласить, призвать. Вызвать карету скорой помощи. 2. кого что. Криком, аплодисментами… …   Толковый словарь Ушакова

 • вызвать — потребовать, вытребовать, затребовать, призвать, пригласить; возбудить, породить, родить, поднять, пробудить, разбудить, зародить, зажечь, воспламенить, породить, спровоцировать, обусловить, создать, повлечь, всколыхнуть, потребовать… …   Словарь синонимов

 • ВЫЗВАТЬ — ВЫЗВАТЬ, см. вызывать. Толковый словарь Даля. В.И. Даль. 1863 1866 …   Толковый словарь Даля

 • ВЫЗВАТЬ — ВЫЗВАТЬ, зову, зовешь; анный; совер. 1. кого (что). Позвать откуда н., пригласить, предложить, потребовать явиться. В. из дома. В. в суд. В. врача. В. певца на бис. В. ученика к доске. 2. кого на что или с неопред. Призвать, побудить к каким н.… …   Толковый словарь Ожегова

 • вызвать — I.     ВЫЗЫВАТЬ/ВЫЗВАТЬ     ВЫЗЫВАТЬ/ВЫЗВАТЬ, будить, внушать/внушить, возбуждать/возбудить, воспламенять/ воспламенить, вселять/вселить, сов. всколыхнуть, зарождать/зародить, зажигать/зажечь, навевать/навеять, наводить/навести, поднимать/поднять …   Словарь-тезаурус синонимов русской речи

 • вызвать — (возбудить, явиться причиной чего л.) что л. в ком и у кого. Вызвать в слушателях (у слушателей) живой интерес к теме доклада …   Словарь управления

 • вызвать — см.: Устроить кровавый понос (сделать, вызвать, пробить) …   Словарь русского арго

 • Вызвать — I сов. перех. см. вызывать I II сов. перех. см. вызывать II Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

 • вызвать — вызвать, вызову, вызовем, вызовешь, вызовете, вызовет, вызовут, вызовя, вызвал, вызвала, вызвало, вызвали, вызови, вызовите, вызвавший, вызвавшая, вызвавшее, вызвавшие, вызвавшего, вызвавшей, вызвавшего, вызвавших, вызвавшему, вызвавшей,… …   Формы слов

 • вызвать — глаг., св., употр. часто Морфология: я вызову, ты вызовешь, он/она/оно вызовет, мы вызовем, вы вызовете, они вызовут, вызови, вызовите, вызвал, вызвала, вызвало, вызвали, вызвавший, вызванный, вызвав см. нсв. вызывать …   Толковый словарь Дмитриева

Книги

Другие книги по запросу «вызвать» >>